Banner
Tisk
naše služby

Zde najdete stručný výčet konkrétních činností, které jsme pro Vás schopni zajistit.

Zajištění administrativních úkonů spojených s nástupem zaměstnance

 • Založení osobní složky zaměstnance

 • Přihláška ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění

Výpočet mzdy v kalendářním měsíci

 • Měsíční zpracování mezd na základě předaných podkladů v souladu s platnou legislativou, výpočet pojištění a odvodů, výpočet nařízených srážek ze mzdy, evidence a výpočet dovolené, výpočet náhrad mezd.

Komunikace se zdravotními pojišťovnami

 • Po zpracování mezd odeslání měsíčních přehledů zdravotním pojišťovnám

 • Hlášení změn v průběhu měsíce

 • Příprava dokladů vyžádaných ke kontrole ze strany zdravotních pojišťoven

 • Zastupování klienta při kontrole

Komunikace se správou sociálního zabezpečení

 • Po zpracování mezd odeslání měsíčního přehledu na správu sociálního zabezpečení

 • Hlášení změn v průběhu měsíce

 • Příprava dokladů vyžádaných ke kontrole ze strany správy sociálního zabezpečení

 • Zastupování klienta při kontrole

Zajištění administrativních úkonů spojených s odchodem zaměstnance

 • Příprava zápočtového listu

 • Vydání potvrzení o zdanitelných příjmech

 • Odhláška ze zdravotního a sociálního pojištění

 • Vydání evidenčního listu důchodového pojištění

Zpracování dokladů souvisejících s přechodem do nového účetního období

 • Provedení ročního zúčtování daně z příjmu pro jednotlivé zaměstnance

 • Zpracování evidenčních listů důchodového pojištění a jejich odeslání na ČSSZ

 • Zpracování vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti na FÚ

Zpracování dalších přehledů, hlášení a statistik

 • Zpracování přehledů a statistik požadovaných institucemi dle požadavku klienta

Komunikace se zaměstnanci

 • Potvrzení o příjmech pro účely sociálních dávek

 • Potvrzení o příjmech pro žádosti o půjčky

 • Řešení dotazů zaměstnanců k výpočtu jejich mzdy

 • Asistence při vyplňování Prohlášení poplatníka daně z příjmu

Komunikace s klientem, poradenství

 • Příprava bankovního platebního příkazu v elektronické nebo tištěné podobě.

 • Příprava účetního dokladu v elektronické nebo tištěné podobě pro zaúčtování.

 • Zpracování měsíčních rekapitulací, přehledů a evidencí dle dohody

 • Informace o změnách v pracovně-právní a mzdové oblasti

 • Poradenství v oblasti mzdového účetnictví