Tisk
výhody pro Vás

Snížení a zprůhlednění nákladů

Při spolupráci s námi vždy přesně víte kolik, kdy a za co budete platit. Smluvně je dohodnuta paušální platba za zaměstnance, případně za další úkony dle ceníku.O vaše mzdy se staráme na našich počítačích s naším softwarovým vybavením a v našich prostorách.Nevznikají Vám žádné další náklady se školením zaměstnanců a aktualizací mzdového programu po každé legislativní změně.

Kvalita práce

Díky specializaci máme vždy přehled o aktuálním znění předpisů. Pracujeme se špičkovým mzdovým systémem, jehož samostatné pořízení je pro menší zaměstnavatele finančně náročné a nerentabilní. Máme zkušenosti s různými požadavky ze strany institucí a s řešením méně obvyklých situací.

Rozložení rizika

Přijímáme odpovědnost za zpracování mezd vašich zaměstnanců a podílíme se na riziku, které zpracování doprovází. Ručíme za správnost výpočtu odvodů a čistých mezd, správnost přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, za provádění nařízených srážek a exekucí na mzdy vašich zaměstnanců v souladu se zákonnými předpisy. Odpadne Vám také nutnost řešit situace, kdy vaše mzdová účetní onemocní nebo ošetřuje nemocné dítě.

Diskrétnost

Externím zpracováním mezd minimalizujete riziko úniku informací o výši mezd u jednotlivých zaměstnanců. Výplatní lístky jsme schopni na přání tisknout do diskrétních obálek. Jako nadstandardní službu nabízíme svým klientům možnost posílat čisté mzdy a odvody z bankovního účtu zřízeného speciálně pro tento účel a dále tak snížit riziko úniku informací.

Samozřejmostí je po zpracování mezd v daném kalendářním měsíci poskytnutí všech standardních výstupů jak v tištěné, tak v elektronické podobě.

Jsme připraveni zpracovat i další přehledy dle Vašeho zadání. Budete mít k dispozici data tak, jak jste zvyklí a jak potřebujete pro další rozhodování.

Pro Vaše zaměstnance zřizujeme help-desk pro řešení jejich dotazů a případných stížností.